header-new4-blue-1170px.jpg

овера семестра у школској 2016-2017

Овера семестра у школској 2016/2017


У складу са календаром наставе, испита и распуста, овера семестра у школској 2016/2017. години обавиће се у  следећим терминима:


Овера семестра за основне струковне студије 

  • овера зимског семестра и упис летњег семестра од 16. до 20. јануара 2017. године;
  • овера летњег семестра – од 29.маја до 02. јуна 2017. године;

 

Овера семестра за специјалистичке струковне студије

  • овера зимског семестра и упис летњег семестра од 13. - 17. фебруара 2017. године;
  • овера летњег семестра од 12. јуна до 16. јуна 2017. Године


За оверу семестра потребно је доставити:

  • Попуњене обрасце за оверу семестра (обрасце можете преузети у студентској служби)
  • Уплатнице које потврђују да су измирене све обавезе према Школи (рате школарине)
  • Индекс