header-new4-blue-1170px.jpg

Упис у наредну годину студија

Упис у наредну годину студија

Упис у наредну школску годину обавиће се у периоду од 18.09. – 13.10.2017.

За упис је потребно доставити:

  • Попуњене ШВ обрасце (обрасце можете преузети у студентској служби)
  • Попуњене обрасце за оверу семестра (обрасце можете преузети у студентској служби)
  • Уплатнице које потврђују да су измирене све обавезе према Школи (рате школарине)
  • Индекс

Важна напомена

  • У складу са чланом 87. Закона о високом образовању студент који не положи испит из обавезног предмета до почетка наредне школске године, поново уписује тај предмет приликом уписа у наредну школску годину.
  • Студент који не положи изборни предмет до почетка наредне школске године, може поново уписати исти или се определити за други изборни предмет приликом уписа у наредну школску годину.
  • За упис у наредну годину студија студент мора остварити минимум 37 ЕСПБ.