header-new4-blue-1170px.jpg

Упутство за израду завршног рада

Упутство за израду завршног рада

Процедура у вези са израдом и одбраном дипломског и специјалистичког рада

Пријава дипломског рада

 1. Студент у студентској служби код свог референта добија Захтев за одређивање теме, ментора и чланова комисије из области из којих жели да пише дипломски рад.
  У договору са ментором попуњава формулар и потписан од стране ментора доставља студентској служби.
  Наставно веће разматра захтев студента и одлуку истиче на Огласној табли Школе.

Израда дипломског рада

 1. По одобреној теми студент израђује писану верзију по упутствима ментора
  Ментор и комисија прегледају завршен рад и потписују Извештај на формулару који се добија у студентској служби
 2. Студент доноси у студентску службу 1 примерак финалног рада, потписан извештај од стране ментора и чланова комисије и пријаву испита.
 3. Наставно веће разматра извештај о дипломском раду и извештај студентске службе да је студент стекао услов за излазак на дипломски испит тј. да је положио све испите и измирио све финансијске обавезе према Школи, и одређује термин усмене одбране дипломског рада.

Oдбрана дипломског рада

 1. Одбрана дипломског рада је усмена и јавна и полаже се пред комисијом од 3 члана.