header-new4-blue-1170px.jpg

Упис

УПИС СТУДЕНАТА 2021/22

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ основних СТРУКОВНИХ студија

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ специјалистичких СТРУКОВНИХ студија  

Конкурс за ОСС 21/22

формулар за пријаву

УПИС СТУДЕНАТА 2020/21

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ основних СТРУКОВНИХ студија

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ специјалистичких СТРУКОВНИХ студија  

Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (у поступку поновне акредитације)  

конкурс за упис 2020/2021
U_TOKU_JE_UPIS 2020
Индекс

 УСЛОВИ УПИСА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА:

 • општи успех у средњем образовању
 • успех на  матури
 • резултат испита за проверу знања из предмета Биологија за студијски програм:
  • Струковни санитарно еколошки инжењер
  • Струковни физиотерапеут
  • Струковна медицинска сестра
  • Струковни медицински радиолог
  • Струковни нутрициониста дијететичар
 • резултат испита за проверу знања из предмета Хемија за студијски програм:
  • Струковни фармацеут
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА (КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА) ЗА УПИС НА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:
 • Пријава (попуњава се онлајн)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Фотокопије сведочанства из средње школе
 • Фотокопија дипломе о завршеној средњој школи
 • Потврда о запослењу (за студенте који су у радном односу)
 • Уплатница која потврђује да су измирени трошкови полагања испита за проверу знања (квалификационог испита)
*** АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА ПРОВEРУ ЗНАЊА (КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА) СУ 50 ЕУ, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊEМ КУРСУ НБС НА ДАН УПЛАТЕ. Наведени износ уплатити на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe.

Имајући у виду епидемиолошку ситуацију и мере заштите које су и даље на снази, молимо вас да пријаву за упис попуните онлајн, а да осталу потребну документацију доставите скенирану  или сликану (преко мејла/вибера) на мејл:  studentskasluzba@vzsvisan.com.
Уколико вам нешто од горе наведене документације недостаје, можете је достављати мејлом сукцесивно како је будете добијали од надлежних институција (средњих школа, других високошколских установа и сл.). 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УПИС СТУДЕНТА КОЈИ ПРЕЛАЗЕ СА ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
  
1.     Пријава (попуњава се онлајн) 
2.     Извод из матичне књиге рођених
3.     Фотокопија уверења о положеним испитима
4.     Потврда о запослењу (за студенте који су у радном односу)
5.      Уплатница која потврђује да су измирени трошкови признавања испита са других високошколских институција
***АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА СА ДРУГИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИНСТИТУЦИЈА СУ 50 ЕУ, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊEМ КУРСУ НБС НА ДАН УПЛАТЕ.  Наведени износ уплатити на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe.

Имајући у виду епидемиолошку ситуацију и мере заштите које су и даље на снази, молимо вас да пријаву за упис попуните онлајн, а да осталу потребну документацију доставите скенирану  или сликану (преко мејла/вибера) на мејл:  studentskasluzba@vzsvisan.com.
Уколико вам нешто од горе наведене документације недостаје, можете је достављати мејлом сукцесивно како је будете добијали од надлежних институција.

УСЛОВИ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР

Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу адекватних студијских програма обима најмање 180 ЕСПБ бодова.

                                         

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА

Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то основне струковне студије програма Струковна медицинска сестра са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова.

 

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ
Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то основне струковне студије програма Струковни физиотерапеут са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова.

 • СПЕЦИЈАЛИСТА СТРУКОВНИ МЕДИЦИНСКИ РАДИОЛОГ 
Специјалистичке студије може уписати лице које има завршену високу школу и то основне струковне студије програма Струковни медицински радиолог са остварених најмање 180 ЕСПБ бодова


Потребна документацијаза упис на специјалистичке студије:

1. Пријава (попуњава се онлајн) 

2. Извод из матичне књиге рођених

3. Фотокопија дипломе о завршеној високој школи

4. Уплатница која потврђује да су измирени трошкови уписа на специјалистичке струковне студије

*** АДМИНИСТРАТИВНИ ТРОШКОВИ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СУ 50 ЕУ, У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊEМ КУРСУ НБС НА ДАН УПЛАТЕ.  Наведени износ уплатити на текући рачун број 160-263916-42 код Банка Интесe.

Имајући у виду епидемиолошку ситуацију и мере заштите које су и даље на снази, молимо вас да пријаву за упис попуните онлајн, а да осталу потребну документацију доставите скенирану  или сликану (преко мејла/вибера) на мејл:  studentskasluzba@vzsvisan.com.

Уколико вам нешто од горе наведене документације недостаје, можете је достављати мејлом сукцесивно како је будете добијали од надлежних институција.