header-new4-blue-1170px.jpg

Специјалиста струковни медицински радиолог - староо

Специјалиста струковни медицински радиолог – област: Савремене дијагностичке технике у радиологији (у поступку акредитације)

  • Опис студијског програма
  • Распоред предмета по семестрима и годинама студија
  • Стандарди
  • Исходи предмета
  • Књига предмета

Основни циљ студијског програма Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области савремене радиолошке дијагностике. На тај начин омогућиће се континуитет у образовању и усавршавању струковних медицинских радиолога из области савремених дијагностичких техника у радиологији,  посебно из ултазвучне дијагностике, компјутеризоване томографије и магнетне резонанце.

Специјалиста струковни медицински радиолог се оспособљава да спроводи дијагностичке процедуре користећи најсавременију апаратуру и уређаје који се данас користе у радиологији, односно у радиолошкој дијагностици.

Запошљавање:

По завршетку студија специјалиста струковни медицински радиолог може се запослити у:

  • дијагностичким службама домова здравља
  • дијагностичким службама општих болница
  • дијагностичким службама здравствених и клиничких центара
  • радиолошким институтима

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм

Ред.бр. Шифра Назив предмета ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1. Семестар

1

ССРТ101

Савремена радиолошка технологија

6

2

ССРТ102

Виртуелни прегледи на компјутеризованом томографу

8

6

ССРТ103

Компјутеризована томографија главе, грудног коша и абдомена 6

9

ССРТ104

Методе истраживачког рада 3
Предмети изборног блока 1– бира се један од понуђена два

4

ССРТ105а

Дијагностички ултразвук у дечијем узрасту

7

5

ССРТ105б

Дијагностички ултразвук урогениталног тракта

7

2. Семестар

7

ССРТ201

Магнетна резонанца централног нервног система

8

8

ССРТ202

Комуникацијске вештине

4

Предмети изборног блока 2– бира се један од понуђена два

9

ССРТ203а

Дијагностички ултразвук меких ткива и коштано-зглобног система

7

10

ССРТ203б

Дијагностички ултразвук абдомена

7

ССРТ204

Стручна пракса

5

ССРТ205

Завршни рад

6

Стандард 2: Сврха студијског програма

Основна сврха специјалистичког студијског програма Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији је остваривање образовних, стручних и истраживачких циљева и задатака из области савремених дијагностичких процедура. Врста и режим студија су прилагођени потребама обуке медицинских радиолога за примену савремених радиолошких техника.

Опширније

Стандард 3: Циљеви студијског програма

Основни циљ студијског програма Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији је преношење и усвајање најновијих научних и стручних знања и вештина из области савремене радиолошке дијагностике. На тај начин омогућиће се континуитет у образовању и усавршавању струковних медицинских радиолога из области савремених дијагностичких техника у радиологији, посебно из ултазвучне дијагностике, компјутеризоване томографије и магнетне резонанце.

Опширније

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената

Опште и предметно-специфичне компетенције студената након завршеног специјалистичког програма Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији разликују се у стеченим знањима и вештинама у односу на основне струковне студије.

Опширније

Стандард 5: Курикулум

Специјалистичке струковне студије Специјалиста струковни медицински радиолог- област Савремене дијагностичке технике у радиологији конципиран је у трајању од 1 школске године (два семестра) и прилагођен је савременим европским искуствима у образовању овог профила.

Опширније