header-new4-blue-1170px.jpg

Струковни медицински радиолог -

Струковни медицински радиолог

radiolog

Код великог броја дијагностичких процедура струковни медицински радиолог је равноправан члан тима заједно са лекарем дијагностичарем, али и другим специјалистима, као нпр. кардиолозима, неурохирурзима, уролозима и др. Без овог стручњака не би се могле изводити разне дијагностичке и терапеутске интервентне радиолошке методе, почев од коронарографија и разних других ангиографија, па све до дилатација, емболизација, уградње разних стентова и сл. Овај стручњак је оспособњен и за рад на савременим радиолошким дијагностичким апаратима, од копјутеризованог томографа, преко апарата за магнетну резонанцу и апарата за ултразвучну дијагностику.

Запошљавање:

По завршетку студија струковни медицински радиолог може се запослити у:

  • дијагностичким службама домова здравља
  • дијагностичким службама општих болница
  • дијагностичким службама здравствених и клиничких центара
  • радиолошким институтима

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија

Ред.бр. Шифра Назив предмета   Семестар ЕСПБ  
   
ПРВА ГОДИНА
  1. Семестар
1 РТ101 Анатомија I 6  
2 РТ102 Радиолошка физика I 8  
3 РТ103 Хигијена и здравствено васпитање I 3  
4 РТ104 Радиолошка заштита I 8  
5 РТ105 Здравствено законодавство I 5  
  1. Семестар
6 РТ201 Физиологија II 6  
7 РТ202 Социјална медицина и етика II 5  
8 РТ203 Основи радиографије III 8  
Предмети изборног блока 1– бира се један од понуђена два
РТ204а Енглески језик II 5  
РТ204б Информатика и статистика II 5  
 
10 РТ205 Стручна пракса из Радиолошке заштите и Основа радиографије   6
ДРУГА ГОДИНА
  1. Семестар
1 РТ301 Хирургија са трауматологијом III 7  
2 РТ302 Интерна медицина III 7  
3 РТ303 Рендген апарати и уређаји III 7  
4 РТ304 Радиографске технике и рендген анатомија III 8  
  1. Семестар
5 РТ401 Радиолошка дијагностика 1 IV 7  
6 РТ402 Основи радиотерапије IV 6  
Предмети изборног блока 2– бира се један од понуђена два
РТ403а Менаџмент у здравству IV 5  
РТ403б Организација радиолошке службе IV 5  
 
Предмети изборног блока 3– бира се један од понуђена два
РТ404а Здравствена нега у радиологији IV 7  
РТ404б Онкологија IV 7  
 
9 РТ405 Стручна пракса из Радиографских техника и Основа радиотерапије   6
ТРЕЋА ГОДИНА
  1. Семестар
1 РТ501 Основи нуклеарне медицине V 7  
2 РТ502 Специјална радиотерапија 1 V 6  
3 РТ503 Савремене радиолошке методе V 5  
4 РТ504 Радиолошка дијагностика 2 V 6  
5 РТ505 ЦТ, МР и мамографија   V 4  
 
  1. Семестар
6 РТ601 Специјална радиотерапија 2 VI 7  
 
Предмети изборног блока 4– бира се један од понуђена два
РТ602а Планирање у радиотерапији VI 7  
РТ602б Лабораторијска нуклеарна медицина VI 7  
Предмети изборног блока 5– бира се један од понуђена два
РТ603а Клиничка нуклеарна медицина VI 8  
РТ603б Основи ултразвучне дијагностике VI 8  
 
9 РТ604 Стручна пракса из Радиолошке дијагностике и Савремених радиолошких метода   6
10 РТ605 Завршни рад   4