header-new4-blue-1170px.jpg
Информатор

Стручна пракса

  • Струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Струковни фармацеут (.pdf)
  • Струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Струковни медицински радиолог (.pdf)
  • Струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Струковни нутрициониста дијететичар (.pdf)
  • Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Специјалиста струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Специјалиста струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Специјалиста струковни медицински радиолог (.pdf)

Издавачка делатност

Издавачка делатност 

Списак издатих књига и ауторизованих скрипти наставника Високе здравствено санитарне школе струковних студија "Висан"

УЏБЕНИЦИ

Аутор(и) Назив
Проф. др Живорад Савић Основи радиотерапије
Проф. др Предраг Вукомановић Проф. др Бојана Петровић Токсиколошка хемија
Др мед. спец. Мирко Василски Основи ултразвучне дијагностике
Прим. др мед. спец. Борис Ковачевић Педијатрија
Проф. др Живорад Савић Савремене радиолошке методе
Проф. др Живорад Савић Основи радиологије
Др мед. спец. Снежана Пакић          Др Кристина Војводић Исхрана и дијететика
Проф. др Сања Миленковић      Проф. др Анка Војводић Методе научног рада
Проф. др Сузана Павловић        Проф. др Марко Војводић Комуникацијске вештине
Проф. др Сузана Павловић        Проф. др Марко Војводић Менаџмент  у здравству
Проф. др Милош Војиновић Здравствена нега у хируршким гранама
Проф. др Бојана Петровић Неурофармакологија
Проф. др Бојана Петровић         Проф. др Предраг Вукомановић Фармакологија
Проф. др Живорад Савић Радиолошка дијагностика 1 и 2
Др мед. спец. Веселин Медић          Др мед. спец. Татјана Медић Рехабилитација у спорту
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић Здравствена нега у интерној медицини
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић Интерна медицина
Проф. др Дејан Митрашиновић Медицинска рехабилитација
Проф. др Бојана Петровић Увод у фармацију
Проф. др Татјана Маринковић Ванредни професор Драган Маринковић Микробиологија
Др мед. спец Маја-Стојадинов Илић Здравствена нега
Проф. др Зденка Макуц                    Др спец. вет. мед. Живомир Даутовић Контрола вектора заразних болести
Проф. др Ненад Живковић Неурологија
Проф. др Марко Војводић          Проф. др Виолета Ђорђевић-Тодороска Менаџмент у здравству
Проф. др Зденка Макуц                    Др спец. вет. мед. Живомир Даутовић Основи дезинфекције
Ванредни професор Драган Маринковић Санитарна хидротехника
Проф. др Милош Војиновић Хирургија са ортопедијом
Проф. др Сања Миленковић Патологија са патофизиологијом
Др мед. спец. Сава Митић Здравствена нега у хирургији
Др мед. спец. Снежана Пакић Исхрана и дијететика
Проф. др Виолета Ђорђевић-Тодороска мр Марко Војводић Менаџмент у здравству
Проф. др Татјана Маринковић Доцент др Драган Маринковић Принципи савремене биотехнологије
Др мед. спец. Веселин Медић Др мед. спец. Татјана Медић Основи протетске и ортотске рехабилитације
Проф. др Татјана Маринковић Доцент др Драган Маринковић Генотоксикологија
Александра Маливук, професор енглеског језика Express You English Self (hanbook)
Проф. др Иванко Бојић Инфективне болести са епидемиологијом и негом оболелих
Проф. др Горан Белојевић Екологија
Проф. др Сања Миленковић Методе научног рада
Др мед. спец. Сава Митић Општа медицина
Проф. др Зденка Макуц Основи хигијене исхране
Проф. др Дејан Митрашиновић Клиничка физикална терапија
Проф. др Дејан Митрашиновић Дечја рехабилитација
Др мед. спец. Весна Бартуловић Физикална медицина
Др мед. спец. Веселин Медић Основи кинезиологије и биомеханика покрета и хода
Проф. др Иванко Бојић Лајмска болест
Проф. др Зденка Макуц Водич кроз дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
Проф. др Слободан Тошовић Основи екотоксикологије
Проф. др Недо Нунић Водич кроз ургентну медицину
Дипл. ек. Марко Војводић           Проф. др Драган Батавељић Здравствено законодавство
Дипл. ек. Марко Војводић            Проф. др Драган Батавељић Санитарно еколошко законодавство и надзор
Доцент др Небојша Милошевић Основи биофизике
Проф. др Милоје Прерадовић Ментална хигијена
Проф. др Виолета Ђорђевић-Тодороска                                      Дипл. ек. Марко Војводић Менаџмент у здравству
Проф. др Недо Нунић Водич кроз анатомију
Доцент др Драган Маринковић Санитарна хидротехника
Проф. др Стојан Бербер Општа медицина
Проф. др Вујадин Татић Патологија
Проф. др Горан Белојевић Екологија
СКРИПТЕ
Аутор(и) Назив
Проф. др Анка Војводић                Проф. др Марко Војводић            Проф. др Сузана Павловић Фармакоеконимија
Проф. др Анка Војводић                Проф. др Драган Батавељић      Проф. др Марко Војводић Фармацеутско законодавство и етика
Др мед. спец. Чотрић Владимир Основи радиографије
Проф. др Александра Секулић Општа кинезитерапија
Проф. др Зорка Југовић              Проф. др Данијела Пецарски Хемија намирница са дијететиком
Др мед. спец. Мршуља Ана Интрахоспиталне инфекције
Проф. др Иванка Аџић Методика и организација здравствене неге
Проф. др Бојана Петровић Индустријска фармација и козметологија
Проф. др Бојана Петровић Фармацеутска технологија са биофармацијом
Мр Љубица Шарчевић-Теодосијевић Ботаника
Доцент др Срђан Лазић Специјална епидемиологија
Проф. др Бојана Петровић Хемијска анализа и контрола лекова
Проф. др Зорка Југовић Мр Данијела Пецарски Контаминација – безбедност хране
Проф. др Сузана Павловић        Проф. др Марко Војводић Комуникацијске вештине
Др мед. спец. Снежана Пакић Микробиолошка анализа намирница и вода
Проф. др Сузана Павловић Основи теорије система управљања
Доцент др Драган Маринковић Хемија
Проф. др Гордана Грбић Здравствено васпитање
Др мед. спец. Светлана Бановић Онкологија
Мр Данијела Пецарски                Проф. др Зорка Југовић Еколошки инжењеринг
Проф. др Зорка Југовић                Дипл. инж. Александар Стевановић Управљање здравственом безбедношћу хране
Проф. др Зорка Југовић                   Мр Данијела Пецарски Управљање здравствено санитарним аспектима животне и радне средине
Др мед. спец. Зорица Јовановић Медицина рада
Проф. др Гордана Грбић Хигијена и здравствено васпитање
Доцент др Душан Богићевић Педагогија са методологијом
Мр Данијела Пецарски Санитарна хигијена воде за купање и рекреацију
Проф. др Душан Павлица Санитарна техника
Проф. др Душан Павлица Социјална медицина са етиком
Др мед. спец. Светлана Бановић Здравствена нега у онкологији
Др мед. спец. Светлана Бановић Основи заштите од јонизујућег зрачења у медицини
Др мед. спец. Снежана Пакић Основи технологије чувања намирница
Проф. др Зденка Сокић Хигијена исхране
Проф. др Гордана Грбић Здравствено васпитање
Др мед. спец. Светлана Бановић Радиолошка заштита
Проф. др Рајко Мијић Медицинска рехабилитација
Проф. др Рајко Мијић Интерна медицина
Проф. др Татјана Маринковић Генотоксикологија
Проф. др Башо Церовић Здравствено васпитање
Проф. др Душан Павлица Комунална хигијена
Проф. др Татјана Маринковић Биотехнологија
Др мед. спец. Олга Милошевић Основи медицине рада
Проф. др Татјана Маринковић Микробиологија
Др сци. мед. Војислав Радосављевић Физиологија
Проф. др Дејан Митрашиновић Проф. др Гордана Грбић Нега у рехабилитацији
Проф. др Вујадин Татић Патологија са патофизиологијом
Александра Маливук, професор енглеског језика Енглески језик
Доцент др Небојша Милошевић Биофизика
Проф. др Душан Павлица Медицинска етика

ПРАКТИКУМИ
Аутор(и) Практикум за предмет
Мр Снежана Милановић Мастер Кристина Војводић Специјална епидемиологија
Проф. др Зорка Југовић                    Мр Данијела Пецарски                Дипл. инж. Александар Стевановић Стандарди ISO 9000,14000,18000,22000 i HACCP (за специјалистичке студије)
Александра Маливук, професор енглеског језика Express You English Self (workbook)
Др мед. спец. Олга Милошевић Медицина рада
Доцент др Душан Богићевић Педагогија са методологијом
Мр Данијела Пецарски Приручник за специјалистичке студије
Др сци. мед. Војислав Радосављевић Физиологија