header-new4-blue-1170px.jpg

Издавачка делатност

Издавачка делатност 

Списак издатих књига и ауторизованих скрипти наставника Високе здравствено санитарне школе струковних студија "Висан"

УЏБЕНИЦИ


Аутор() Назив 
Спец. инг. техн. Владимир Илић                  
Мр Љубица Шарчевић-Тодосијевић           
Проф. др  Марија  Стевановић    
спец. микроб. Никола Ђорђевић
Прехрамбена технологија 1
Др мед. спец Татјана Медић             
Проф. др Александра Секулић                    
Проф. др Марија Хрковић                    
Медицинска рехабилитација
Проф. др Кристина Војводић             
др мед. спец Ана Мршуља         
Мр Снежана Милановић                             
Санитарна хидротехника
Проф. др Кристина Војводић                        
Мр Снежана Милановић  
др мед. спец Ана Мршуља                       
Санитарна техника
Проф. др Весна Слепчевић
Проф. др Душан Аврамовић
Проф. др Снежана Пакић
Комунална хигијена
Александра Маливук, професор енглеског језика Express You English Self (hanbook) (измењено и допуњено издање)
Александра Маливук, професор енглеског језика Express You English Self (workbook) (измењено и допуњено издање)
Проф. Др Марко Војводић
Проф. Др Драган Милетић
Проф. др Сузана Павловић 
Економика заштите животне и радне средине
Проф. др Љиљана Исаковић
др мед. спец Марко Миланов  
Др мед. спец. Бојан Јашовић
Физиологија
Проф. др Душан Аврамовић                      
Проф. др Весна Слепчевић                           
ван. проф Срђан Лазић                         
др мед. спец Ана Мршуља                
Проф. др Јанко Пејовић
Имунологија
Др мед. спец. Снежана Пакић              
Проф. др Весна Слепчевић                         
Проф. др Кристина Војводић   
Проф. др     Душан Вешовић     
Проф. др Душан Аврамовић       
Планирање и организација исхране
Др мед. спец. Снежана Пакић   
Проф. др Кристина Војводић  
Проф. др Душан Вешовић
Припремање дијета
Спец. инг. техн. Владимир Илић 
Мр Љубица Шарчевић-Тодосијевић           
Проф. др  Марија  Стевановић    
спец. микроб. Никола Ђорђевић
Прехрамбена технологија 2
Проф. др Драган Батавељић              
Проф. др Марко Војводић                 
Проф. др Кристина Војводић 
Санитарно-еколошко законодавство и надзор
Проф. др Живорад Савић                                
Др мед. Катарина Савић                       
Магнетна резонанца централног нервног система
Проф. др  Владан Пешић                             
Проф. др Кристина Војводић                             
Мр  Јасмина Ђорђевић-Пешић
Микробиологија хране
Др мед. спец. Јелена Глигоријевић  Дијететика 1
Проф. др Марија Хрковић Соматопедија
Др мед. спец. Татјана Медић               
Др мед. спец. Веселин Медић   
Базичне методе и технике мануелне терапије и њихова примена у терапеутској пракси
Др мед. спец. Снежана Пакић                    
Проф. др Кристина Војводић
Принципи правилне исхране
Др мед. спец. Снежана Пакић                 
Проф. др Марија Перић                               
Проф. др Марија Стевановић
Микробиолошка анализа намирница и вода 
Др мед. спец. Снежана Пакић            
Др Марија Стевановић                            
др вет. мед. спец. Милица Николић
Санитарна хемија
Др мед. спец. Снежана Пакић 
Проф. др Марија Стевановић
Основи технологије чувања намирница
Проф. др Славица Стевановић                 
Проф. др Весна Слепчевић                        
Проф. др Кристина Војводић 
Управљање здравственом безбедношћу хране
Проф. др Славица Стевановић               
Проф. др Весна Слепчевић                 
Проф. др Кристина Војводић 
Безбедност хране
Проф. др Живорад Савић                  
Др мед. Софија Савић                               
Дијагностички ултразвук урогениталног тракта
Др мед. спец. Милош Дујовић                   
Др мед. спец. Владимир Чотрић 
Виртуелни прегледи на компјутеризованом томографу главе
Др мед. спец. Милош Дујовић                      
Др мед. спец. Владимир Чотрић  
Компјутеризована томографија главе, грудног коша и абдомена
Проф. др Душан Вешовић 
Проф. др Стевановић Славица
Медицина рада
Проф. др Живорад Савић                       
Др мед. Софија Савић                    
Савремена радиолошка технологија
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић        
Др мед. спец. Бојан Јашовић                    
Проф. др Љиљана Исаковић 
Здравствена нега у интерној медицини (измењено и допуњено издање)
Прим. др мед. спец.  Борис Ковачевић   
Др мед. спец. Слађана Пекмезовић 
Педијатрија са здравственом негом у педијатрији
Проф. др Иванка Аџић   Методика и организација здравствене неге 
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић       
Др мед. спец. Бојан Јашовић                   
Проф. др Љиљана Исаковић 
Интерна медицина (измењено и допуњено издање)
Проф. др Славица Стевановић                     
Проф. др Душан Вешовић  
Социјална медицина и етика
Др мед. спец. Снежана Пакић                    
Проф. др Славица Стевановић  
Хигијена и здравствено васпитање
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић         
Проф. др Александра Секулић               
Др мед. спец. Бојан Јашовић 
Здравствена нега (измењено и допуњено издање)
Проф. др Драган Батавељић   
Проф. др Марко Војводић               
Проф. др Анка Војводић     
Здравствено, социјално и еколошко законодавство
Проф. др Живорад Савић                          Основи радиотерапије
Проф. др Предраг Вукомановић     
Проф. др Бојана Петровић     
др вет. мед. спец. Николић Милица
Токсиколошка хемија
Проф. др Анка Војводић       
Проф. др Драган Батавељић                   
Проф. др Марко Војводић  
Фармацеутско законодавство и етика
Проф. др Анка Војводић
Проф. др Марко Војводић   
Проф. др Сузана Павловић 
Фармакоеконимија
Др мед. спец. Мирко Василски Основи ултразвучне дијагностике
Проф. др Драган Батавељић           
Проф. др Марко Војводић               
Проф. др Анка Војводић     
Законодавство
Прим. др мед. спец. Борис Ковачевић Педијатрија
Проф. др Живорад Савић Савремене радиолошке методе
Проф. др Живорад Савић Основи радиологије
Др мед. спец. Снежана Пакић                   
Др Кристина Војводић
Исхрана и дијететика
Проф. др Сања Миленковић                
Проф. др Анка Војводић
Методе научног рада
Проф. др Сузана Павловић                   
Проф. др Марко Војводић
Комуникацијске вештине
Проф. др Сузана Павловић                  
Проф. др Марко Војводић
Менаџмент у здравству
Проф. др Милош Војиновић Здравствена нега у хируршким гранама
Проф. др Бојана Петровић Неурофармакологија
Проф. др Бојана Петровић                   
Проф. др Предраг Вукомановић
Фармакологија
Проф. др Живорад Савић Радиолошка дијагностика 1 и 2
Др мед. спец. Веселин Медић    
Др мед. спец. Татјана Медић
Рехабилитација у спорту
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић Здравствена нега у интерној медицини
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић Интерна медицина
Проф. др Дејан Митрашиновић Медицинска рехабилитација
Проф. др Бојана Петровић Увод у фармацију
Проф. др Татјана Маринковић       
Ванредни професор Драган Маринковић
Микробиологија
Др мед. Спец. Маја-Стојадинов Илић Здравствена нега
Проф. др Зденка Макуц                             
Др спец. вет. мед. Живомир Даутовић
Контрола вектора заразних болести
Проф. др Ненад Живковић Неурологија
Проф. др Марко Војводић                    
Проф. др Виолета Ђорђевић-Тодороска
Менаџмент у здравству
Проф. др Зденка Макуц                             
Др спец. вет. мед. Живомир Даутовић
Основи дезинфекције
Ванредни професор Драган Маринковић Санитарна хидротехника
Проф. др Милош Војиновић Хирургија са ортопедијом
Проф. др Сања Миленковић Патологија са патофизиологијом
Др мед. спец. Сава Митић Здравствена нега у хирургији
Др мед. спец. Снежана Пакић Исхрана и дијететика
Проф. др Татјана Маринковић        
Доцент др Драган Маринковић
Принципи савремене биотехнологије
Др мед. спец. Веселин Медић   
Др мед. спец. Татјана Медић
Основи протетске и ортотске рехабилитације
Проф. др Татјана Маринковић        
Доцент др Драган Маринковић
Генотоксикологија
Александра Маливук, професор енглеског језика Express You English Self (hanbook)
Проф. др Иванко Бојић Инфективне болести са епидемиологијом и негом оболелих
Проф. др Горан Белојевић Екологија
Проф. др Сања Миленковић Методе научног рада
Др мед. спец. Сава Митић Општа медицина: основна знања о болестима, дијагностици и терапији
Проф. др Зденка Макуц Основи хигијене исхране
Проф. др Дејан Митрашиновић Клиничка физикална терапија
Проф. др Дејан Митрашиновић Дечја рехабилитација
Др мед. спец. Весна Бартуловић Физикална медицина
Др мед. спец. Веселин Медић Основи кинезиологије и биомеханика покрета и хода
Проф. др Иванко Бојић Лајмска болест
Проф. др Зденка Макуц Водич кроз дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
Проф. др Слободан Тошовић Основи екотоксикологије
Проф. др Недо Нунић Водич кроз ургентну медицину
Проф. др Драган Батавељић              
Дипл. ек.  Марко Војводић
Законодавство  (Здравствено законодавство) 
Дипл. ек.  Марко Војводић                   
Проф. др Драган Батавељић
Санитарно еколошко законодавство и надзор
Доцент др Небојша Милошевић Основи биофизике
Проф. др Милоје Прерадовић Ментална хигијена
Проф. др Недо Нунић Водич кроз анатомију
Доцент др Драган Маринковић Санитарна хидротехника
Проф. др Стојан Бербер Општа медицина
Проф. др Вујадин Татић Патологија
СКРИПТЕ

Аутор(и) Назив
Ван. проф.  Срђан Лазић    
Проф. др Весна Слепчевић
Специјална епидемиологија, скрипта са допунама и изменама
Проф. др Славиша Ђурђевић     
Проф. др Драгица Митровић
Клиничка физикална терапија
Проф. др Славиша Ђурђевић                                         Проф. др Драгица Митровић Клиничка кинези терапија
Проф. др  Ненад Живковић Здравствена нега у неурологији
Проф. др Драган Милетић Информатика и статистика
Др мед. спец. Светлана Бановић Радиолошка заштита скрипта са допунама и изменама
Проф. др Биљана Илић Процеси припреме хране
Др мед. спец. Чотрић Владимир Основи радиографије
Др мед. спец. Секулић Александра Општа кинезитерапија
Проф. др Зорка Југовић       
Проф. др Данијела Пецарски
Хемија намирница са дијететиком
Др мед. спец. Мршуља Ана Интрахоспиталне инфекције
Проф. др Иванка Аџић Методика и организација здравствене неге
Проф. др Бојана Петровић Индустријска фармација и козметологија
Проф. др Бојана Петровић Фармацеутска технологија са биофармацијом
Проф. др Ненад Живковић Здравствена нега у неурологији
Мр Љубица Шарчевић-Теодосијевић Ботаника
Мр Љубица Шарчевић-Теодосијевић Фармакогнозија
Доцент др Срђан Лазић Специјална епидемиологија
Др мед. спец. Светлана Бановић Основи онкологије
Др мед. спец. Светлана Бановић Основи радиолошке заштите
Проф. др Татјана Маринковић       
Доцент др Драган Маринковић
Санитарна хемија
Проф. др Бојана Петровић Хемијска анализа и контрола лекова
Проф. др Зорка Југовић                             
Мр Данијела Пецарски
Контаминација – безбедност хране
Проф. др Сузана Павловић                   
Проф. др Марко Војводић
Комуникацијске вештине
Др мед. спец. Светлана Бановић Основи здравствена нега у онкологији са палијативним збрињавањем
Др мед. спец. Светлана Бановић Здравствена нега у онкологији
Др мед. спец. Снежана Пакић Микробиолошка анализа намирница и вода
Весна Слепчевић Анализа, контрола и заштита ваздуха
Проф. др Сузана Павловић Основи теорије система управљања
Доцент др Драган Маринковић Хемија
Проф. др Гордана Грбић Здравствено васпитање
Др мед. спец. Светлана Бановић Онкологија
Мр Данијела Пецарски                         
Проф. др Зорка Југовић
Еколошки инжењеринг
Проф. др Зорка Југовић                         
Дипл. инж. Александар Стевановић
Управљање здравственом безбедношћу хране
Проф. др Зорка Југовић                             
Мр Данијела Пецарски
Управљање здравствено санитарним аспектима животне и радне средине
Др мед. спец. Зорица Јовановић Медицина рада
Проф. др Гордана Грбић Хигијена и здравствено васпитање
Доцент др Душан Богићевић Педагогија са методологијом
Мр Данијела Пецарски Санитарна хигијена воде за купање и рекреацију
Проф. др Душан Павлица Санитарна техника
Проф. др Душан Павлица Социјална медицина са етиком
Др мед. спец. Светлана Бановић Здравствена нега у онкологији
Др мед. спец. Светлана Бановић Основи заштите од јонизујућег зрачења у медицини
Др мед. спец. Снежана Пакић Основи технологије чувања намирница
Проф. др Зденка Сокић Хигијена исхране
Проф. др Гордана Грбић Здравствено васпитање
Др мед. спец. Светлана Бановић Радиолошка заштита
Проф. др Рајко Мијић Медицинска рехабилитација
Проф. др Рајко Мијић Интерна медицина
Проф. др Татјана Маринковић Генотоксикологија
Проф. др Башо Церовић Здравствено васпитање
Проф. др Душан Павлица Комунална хигијена
Проф. др Татјана Маринковић Биотехнологија
Др мед. спец. Олга Милошевић Основи медицине рада 
Проф. др Татјана Маринковић Микробиологија
Др сци. мед. Војислав Радосављевић Физиологија
Проф. др Дејан Митрашиновић
Проф. др Гордана Грбић
Нега у рехабилитацији
Проф. др Вујадин Татић Патологија са патофизиологијом
Александра Маливук, професор енглеског језика Енглески језик 
Доцент др Небојша Милошевић Биофизика
Проф. др Душан Павлица Медицинска етика
ПРАКТИКУМИ

Аутор(и) Практикум за предмет
Проф. др Кристина Војводић     
Мр Снежана Милановић            
Проф. др  Весна Слепчевић
Практикум  из специјалне епидемиологије
Мр Снежана Милановић                   
Мастер Кристина Војводић
Специјална епидемиологија
Проф. др Зорка Југовић                              
Мр Данијела Пецарски                          
Дипл. инж. Александар Стевановић
Стандарди ISO 9000,14000,18000,22000 и HACCP (за специјалистичке студије)
Александра Маливук, професор енглеског језика Express You English Self (workbook)
Доцент др Душан Богићевић Педагогија са методологијом
Др мед. спец. Зорица Јовановић Медицина рада
Др мед. спец. Олга Милошевић Медицина рада
Мр Данијела Пецарски  Приручник за специјалистичке студије
Др сци. мед. Војислав Радосављевић Физиологија 


У току је конкурс за упис студената за 2023-24
Конкурс ОСС
конкурс на специјалистичке студије 2023/2024
Информатор

Стручна пракса

  • Струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Струковни фармацеут (.pdf)
  • Струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Струковни медицински радиолог (.pdf)
  • Струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Струковни нутрициониста дијететичар (.pdf)
  • Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Специјалиста струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Специјалиста струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Специјалиста струковни медицински радиолог (.pdf)