header-new4-blue-1170px.jpg

Издавачка делатност

Издавачка делатност 

Списак издатих књига и ауторизованих скрипти наставника Високе здравствено санитарне школе струковних студија "Висан"

УЏБЕНИЦИ


Аутор(и) Назив
Проф. др Драган Батавељић 
Проф. др Марко Војводић      
Проф. др Кристина Војводић 
Санитарно-еколошко законодавство и надзор
Проф. др Живорад Савић                      
Др сц. мед.  Катарина Савић                       
Магнетна резонанца централног нервног система
Проф. др  Владан Пешић                             
Проф. др Кристина Војводић     
Мр  Јасмина Ђорђевић-Пешић
Микробиологија хране
Др мед. спец. Јелена Глигоријевић  Дијететика 1
Проф. Др Марија Хрковић Соматопедија
Др мед. спец. Татјана Медић            
Др мед. спец. Веселин Медић   
Базичне методе и технике мануелне терапије и њихова примена у терапеутској пракси
Др мед. спец. Снежана Пакић                    
Проф. др Кристина Војводић
Принципи правилне исхране
Др мед. спец. Снежана Пакић                 
Проф. др Марија Перић                               
Др Марија Стевановић
Микробиолошка анализа намирница и вода 
Др мед. спец. Снежана Пакић                  
Др Марија Стевановић                            
Др Милица Николић
Санитарна хемија 
Др мед. спец. Снежана Пакић                            
Др Марија Стевановић
Основи технологије чувања намирница 
Проф. др Славица Стевановић                 
Проф. др Весна Слепчевић                        
Проф. др Кристина Војводић 
Управљање здравственом безбедношћу хране
Проф. др Славица Стевановић               
Проф. др Весна Слепчевић                 
Проф. др Кристина Војводић 
Безбедност хране
Проф. др Живорад Савић                                         
Др сц. мед. Софија Савић                              
Дијагностички ултразвук урогениталног тракта
Др мед. спец. Милош Дујовић                   
Др мед. спец. Владимир Чотрић 
Виртуелни прегледи на компјутеризованом томографу главе
Др мед. спец. Милош Дујовић                      
Др мед. спец. Владимир Чотрић  
Компјутеризована томографија главе, грудног коша и абдомена
Проф. др Душан Вешовић   Медицина рада
Проф. др Живорад Савић                       
Др сц. мед. Софија Савић                     
Савремена радиолошка технологија
Проф. др Иванка Аџић   Методика и организација здравствене неге (измењено и допуњено издање) 
Проф. др Драган Батавељић  
Проф. др Марко Војводић               
Проф. др Анка Војводић     
Здравствено, социјално и еколошко законодавство
Проф. др Живорад Савић                            Основи радиотерапије
Проф. др Предраг Вукомановић            
Проф. др Бојана Петровић           
др Николић Милица
Токсиколошка хемија
Проф. др Анка Војводић        
Проф. др Драган Батавељић            
Проф. др Марко Војводић  
Фармацеутско законодавство и етика
Проф. др Анка Војводић     
Проф. др Марко Војводић                 
Проф. др Сузана Павловић 
Фармакоеконимија
Др мед. спец. Мирко Василски Основи ултразвучне дијагностике
Прим. др мед. спец. Борис Ковачевић Педијатрија
Проф. др Живорад Савић Савремене радиолошке методе
Проф. др Живорад Савић Основи радиологије
Др мед. спец. Снежана Пакић                   
Др Кристина Војводић
Исхрана и дијететика
Проф. др Сања Миленковић                
Проф. др Анка Војводић
Методе научног рада
Проф. др Сузана Павловић                   
Проф. др Марко Војводић
Комуникацијске вештине
Проф. др Сузана Павловић                  
Проф. др Марко Војводић
Менаџмент у здравству
Проф. др Милош Војиновић Здравствена нега у хируршким гранама
Проф. др Бојана Петровић Неурофармакологија
Проф. др Бојана Петровић                   
Проф. др Предраг Вукомановић
Фармакологија
Проф. др Живорад Савић Радиолошка дијагностика 1 и 2
Др мед. спец. Веселин Медић                                        
Др мед. спец. Татјана Медић
Рехабилитација у спорту
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић Здравствена нега у интерној медицини
Др мед. спец. Маја-Стојадинов Илић Интерна медицина
Проф. др Дејан Митрашиновић Медицинска рехабилитација
Проф. др Бојана Петровић Увод у фармацију
Проф. др Татјана Маринковић       
Ванредни професор Драган Маринковић
Микробиологија
Др мед. Спец. Маја-Стојадинов Илић Здравствена нега
Проф. др Зденка Макуц                             
Др спец. вет. мед. Живомир Даутовић
Контрола вектора заразних болести
Проф. др Ненад Живковић Неурологија
Проф. др Марко Војводић                    
Проф. др Виолета Ђорђевић-Тодороска
Менаџмент у здравству
Проф. др Зденка Макуц                             
Др спец. вет. мед. Живомир Даутовић
Основи дезинфекције
Ванредни професор Драган Маринковић Санитарна хидротехника
Проф. др Милош Војиновић Хирургија са ортопедијом
Проф. др Сања Миленковић Патологија са патофизиологијом
Др мед. спец. Сава Митић Здравствена нега у хирургији
Др мед. спец. Снежана Пакић Исхрана и дијететика
Проф. др Виолета Ђорђевић-Тодороска
мр Марко Војводић
Менаџмент у здравству
Проф. др Татјана Маринковић        
Доцент др Драган Маринковић
Принципи савремене биотехнологије
Др мед. спец. Веселин Медић                             
Др мед. спец. Татјана Медић
Основи протетске и ортотске рехабилитације
Проф. др Татјана Маринковић        
Доцент др Драган Маринковић
Генотоксикологија
Александра Маливук, професор енглеског језика Express You English Self (hanbook)
Проф. др Иванко Бојић Инфективне болести са епидемиологијом и негом оболелих
Проф. др Горан Белојевић Екологија
Проф. др Сања Миленковић Методе научног рада
Др мед. спец. Сава Митић Општа медицина
Проф. др Зденка Макуц Основи хигијене исхране
Проф. др Дејан Митрашиновић Клиничка физикална терапија
Проф. др Дејан Митрашиновић Дечја рехабилитација
Др мед. спец. Весна Бартуловић Физикална медицина
Др мед. спец. Веселин Медић Основи кинезиологије и биомеханика покрета и хода
Проф. др Иванко Бојић Лајмска болест
Проф. др Зденка Макуц Водич кроз дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију
Проф. др Слободан Тошовић Основи екотоксикологије
Проф. др Недо Нунић Водич кроз ургентну медицину
Проф. др Драган Батавељић              
Дипл. ек.  Марко Војводић
Законодавство  (Здравствено законодавство) 
Дипл. ек.  Марко Војводић                   
Проф. др Драган Батавељић
Санитарно еколошко законодавство и надзор
Доцент др Небојша Милошевић Основи биофизике
Проф. др Милоје Прерадовић Ментална хигијена
Проф. др Виолета Ђорђевић-Тодороска      
Дипл. ек. Марко Војводић
Менаџмент у здравству
Проф. др Недо Нунић Водич кроз анатомију
Доцент др Драган Маринковић Санитарна хидротехника
Проф. др Стојан Бербер Општа медицина
Проф. др Вујадин Татић Патологија
Проф. др Горан Белојевић Екологија
СКРИПТЕ
Аутор(и) Назив
Др мед. спец. Чотрић Владимир Основи радиографије
Др мед. спец. Секулић Александра Општа кинезитерапија
Проф. др Зорка Југовић      
Проф. др Данијела Пецарски
Хемија намирница са дијететиком
Др мед. спец. Мршуља Ана Интрахоспиталне инфекције
Проф. др Иванка Аџић Методика и организација здравствене неге
Проф. др Бојана Петровић Индустријска фармација и козметологија
Проф. др Бојана Петровић Фармацеутска технологија са биофармацијом
Проф. др Ненад Живковић Здравствена нега у неурологији
Мр Љубица Шарчевић-Теодосијевић Ботаника
Доцент др Срђан Лазић Специјална епидемиологија
Др мед. спец. Светлана Бановић Основи онкологије
Др мед. спец. Светлана Бановић Основи радиолошке заштите
Проф. др Бојана Петровић Хемијска анализа и контрола лекова
Проф. др Зорка Југовић                             
Мр Данијела Пецарски
Контаминација – безбедност хране
Проф. др Сузана Павловић                   
Проф. др Марко Војводић
Комуникацијске вештине
Др мед. спец. Светлана Бановић Основи здравствена нега у онкологији са палијативним збрињавањем
Др мед. спец. Светлана Бановић Здравствена нега у онкологији
Проф. др Сузана Павловић Основи теорије система управљања
Доцент др Драган Маринковић Хемија
Проф. др Гордана Грбић Здравствено васпитање
Др мед. спец. Светлана Бановић Онкологија
Мр Данијела Пецарски                         
Проф. др Зорка Југовић
Еколошки инжењеринг
Проф. др Зорка Југовић                         
Дипл. инж. Александар Стевановић
Управљање здравственом безбедношћу хране
Проф. др Зорка Југовић                             
Мр Данијела Пецарски
Управљање здравствено санитарним аспектима животне и радне средине
Др мед. спец. Зорица Јовановић Медицина рада
Проф. др Гордана Грбић Хигијена и здравствено васпитање
Доцент др Душан Богићевић Педагогија са методологијом
Мр Данијела Пецарски Санитарна хигијена воде за купање и рекреацију
Проф. др Душан Павлица Санитарна техника
Проф. др Душан Павлица Социјална медицина са етиком
Др мед. спец. Светлана Бановић Здравствена нега у онкологији
Др мед. спец. Светлана Бановић Основи заштите од јонизујућег зрачења у медицини
Др мед. спец. Снежана Пакић Основи технологије чувања намирница
Проф. др Зденка Сокић Хигијена исхране
Др мед. спец. Светлана Бановић Радиолошка заштита
Проф. др Рајко Мијић Медицинска рехабилитација
Проф. др Рајко Мијић Интерна медицина
Проф. др Татјана Маринковић Генотоксикологија
Проф. др Душан Павлица Комунална хигијена
Проф. др Татјана Маринковић Биотехнологија
Др мед. спец. Олга Милошевић Основи медицине рада 
ПРАКТИКУМИ
Аутор(и) Практикум за предмет
Мр Снежана Милановић                   
Мастер Кристина Војводић
Специјална епидемиологија
Проф. др Зорка Југовић                              
Мр Данијела Пецарски                          
Дипл. инж. Александар Стевановић
Стандарди ISO 9000,14000,18000,22000 и HACCP (за специјалистичке студије)
Александра Маливук, професор енглеског језика Express You English Self (workbook)
Др мед. спец. Олга Милошевић Медицина рада
Доцент др Душан Богићевић Педагогија са методологијом
Мр Данијела Пецарски  Приручник за специјалистичке студије
Др сци. мед. Војислав Радосављевић Физиологија 
Информатор

Стручна пракса

  • Струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Струковни фармацеут (.pdf)
  • Струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Струковни медицински радиолог (.pdf)
  • Струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Струковни нутрициониста дијететичар (.pdf)
  • Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Специјалиста струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Специјалиста струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Специјалиста струковни медицински радиолог (.pdf)