header-new4-blue-1170px.jpg
U_TOKU_JE_UPIS_2020.gif
Информатор

Посао

Могућност запошљавања за медицинске сестре у Немачкој

УПИС

конкурс 2020/21
indeks

Стручна пракса

  • Струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Струковни фармацеут (.pdf)
  • Струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Струковни медицински радиолог (.pdf)
  • Струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Струковни нутрициониста дијететичар (.pdf)
  • Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Специјалиста струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Специјалиста струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Специјалиста струковни медицински радиолог (.pdf)

Нови програми у поступку акредитације

 Нови програми у поступку акредитације !!!

СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ 

Завршавањем студијског програма струковних студија фармације, студент стиче базична знања из области фармације подржана комплементарним базичним знањима из стручних, стручно-апликативних, изборних као и опште образовних предмета

СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ЕКОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ

Модули:
• АГРОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
• ЗДРАВСТВЕНИ ТУРИЗАМ
• ГАСТРОНОМИЈА И ХОТЕЛИЈЕРСТВО

СТРУКОВНИ ФАРМАЦЕУТ 

Студијски програм кроз модерни приступ усмерава студенте ка усвајању техника и вештина савремене фармацеутске, козметичке, хемијске и прехрамбене индустрије.

ЗАПОШЉАВАЊЕ

По завршетку студија струковни фармацеут може се запослити у:

АПОТЕКА
БОЛНИЧКА АПОТЕКА
ВЕТЕРИНАРСКА АПОТЕКА
БИОХЕМИЈСКА ЛАБОРАТОРИЈА
КОНСУЛТАНСКА ФАРМАЦИЈА – СТАРАЧКИ ДОМОВИ
КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА
ФАРМАЦЕУТСКА И КОЗМЕТИЧКА ИНДУСТРИЈА
ВЕЛЕТРГОВИНА

СТРУКОВНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ЕКОТУРИЗАМ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ• ЗАПОШЉАВАЊЕ
По завршетку студија струковни економиста за екотуризам и рурални развој може се запослити у:
• предузећима која се баве свим видовима туризма,
• бањама, wеллнес центрима
• предузећима која се баве туроператорством у туризму,
• предузећима која се баве маркетингом и продајом туристичких услуга и производа,
• пољопривредним радним организацијама, као што су агрокомбинати и задруге у области органске производње хране и вина,
• локалним и регионалним агенцијама за рурални развој,
• породичним газдинствима, која се баве пољопривредном производњом и руралним туризмом
• саветодавним и стручним службама руралног развоја државног или приватног сектора, 
• пољопривредним и туристичким инспекцијским службама,
• привредним коморама и локалној самоуправи,
• ангажованост на пословима за потребе и у ресорном министарству пољопривреде или туризма