header-new4-blue-1170px.jpg

Наставни кадар

Наставни кадар

Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ у 2017/18 школској години радно ангажује 51 наставника.

Школа ангажује 37 наставника у сталном радном односу са пуним радним временом, од тога 17 са подељеним радним временом између Школе и клиничке наставне базе, а у складу са чланом 73. Закона о високом образовању, и два предавача са 10% радног времена из неклиничких база (укупно 39 наставника).
Једном наставнику школе одобрено је мировање радног односа због управљачке функције у Светској здравственој организацији, стога наставник није разматран приликом распоређивања наставе у овој школској години.

Агажовано је још еминентних 12наставника са других високошколских установа, за које је добијена сагласност матичних високошколских установа за број часова које су потребне ВЗСШСС Висан за реализацију наставног плана и програма.

Наставу у Школи реализује 33 наставника са стеченим називом доктора наука, 3 магистра наука и 14 специјалиста и један наставник енглеског језика. Школа има преко 50% наставника са стеченим научним називом доктора наука на свим студијским програмима.

Школа ангажује 66 сарадника (наставника вештина), запослених у наставним базама Школе, који учествују у остваривању студијских програма у складу са чланом 72б Закона о високом образовању.

Наставници у пуном радном односу

Р.Б

Презиме, средње слово, име

звање

Наставна база са којом дели радно време

1

Батсиаолу Т. Иоанна

професор струковних студија

Ioanna doo Центар за физикалну медицину и рехабилитацију

2

Вешовић М. Душан

професор струковних студија

 

3

Војводић Р. Анка

професор струковних студија

 

4

Војводић С. Марко

професор струковних студија

 

5

Војинови ћС. Милош

професор струковних студија

Клиничко болнички центар Земун

6

Вукомановић А. Предраг

професор струковних студија

 

7

Грбић Г. Гордана

професор струковних студија

 

8

Драганац М. Снежана

професор струковних студија

Институт за рехабилитацију – радна јединица СЕЛТЕРС

9

Живковић З. Ненад

професор струковних студија

Клиничко болнички центар Земун

10

Исаковић Ж. Љиљана

професор струковних студија

Специјална болница Сокобања

11

Југовић Р. Зорка

професор струковних студија

 

12

Ковачевић Р. Зоран

професор струковних студија

 

13

Козлина M. Бранко

професор струковних студија

 

14

Макуц Б. Зденка

професор струковних студија

 

15

Маринковић С. Татјана

професор струковних студија

 

16

Миленковић М. Сања

професор струковних студија

Клиничко болнички центар Земун

17

Павловић С. Сузана

професор струковних студија

 

18

Петровић B. Бојана

професор струковних студија

 

19

Петровић Г. Горан

професор струковних студија

Клинички Центар Србије

20

Савић Н. Живорад

професор струковних студија

Клинички Центар Србије

21

Слепчевић Ж. Весна

професор струковних студија

Градски завод за јавно здравље Београд

22

Тошовић В. Слободан

професор струковних студија

 

23

Бановић Б. Светлана

предавач

 

24

Василски С. Мирко

предавач

Клиничко болнички центар Земун

25

Драгаш-Латас М. Сања

предавач

Геронтолошки центар Београд

26

Илић В. Марјан

предавач

Клиничко болнички центар Звездара

27

Јашовић Д. Бојан

предавач

Клиничко болнички центар Звездара

28

Ковачевић Т. Борис

предавач

Клиничко болнички центар Земун

29

Маливук С. Александра

наставник страног језика

 

30

Медић М. Веселин

предавач

 

31

Милановић М. Снежана

предавач

 

32

Митић М. Сава

предавач

 

33

Мршуља К. Ана

предавач

ЈКП Београдски водовод и канализација

34

Пакић Д. Снежана

предавач

 

35

Стојадинов Илић Б. Маја

предавач

 

36

Чотрић С. Владимир

предавач

Клиничко болнички центар Земун

37

Тодосијевић Шарчевић М. Љубица

предавач

 

38**

Грбић И. Миљана

професор струковних студија

Мировање због функције у

Светској здравственој организацији

Наставници у допунском радном односу

Р.Б

Име, средње слово, презиме

звање

наставна база

1

Пљеша С. Игор

професор струковних студија

Клиничко болнички центар Земун

2

Секулић М. Александра

професор струковних студија

Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“

3

Ђурђевић М. Славиша

ванредни професор

ВМА

4

Лазић А. Срђан

доцент

ВМА

5

Маринковић С. Драган

ванредни професор

 

6

Миљковић М. Сузана

доцент

 

7

Митрашиновић А. Дејан

професор струковних студија

 

8

Пецарски М. Данијела

професор струковних студија

 

9

Станковић Б. Јован

професор струковних студија

 

10

Шегрт П. Зоран

редовни професор

ВМА

11

Башић В. Јасмина

предавач

 

12

Самарџић С. Вељко

предавач

 

13

Челик П. Петар

предавач

 

14

Пајић М. Александар

доцент