header-new4-blue-1170px.jpg

Наставни кадар

Наставни кадар

Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ радно ангажује 52 наставника.


Школа ангажује 40 наставника у пуном радном односу, 1 наставник у подељеном радном односу и 5 наставника са других високошколских установа, за које је добијена сагласност матичних високошколских установа и 6 предавача ван радног односа.

Наставу у Школи реализује 32 наставника са стеченим називом доктора наука, 3 магистра наука, 16 специјалиста и 1 наставника енглеског језика. Школа има око 90% наставника са стеченим научним називом доктора наука на свим студијским програмима.


Школа ангажује 123 сарадника (наставника вештина), запослених у наставним базама Школе, који учествују у остваривању студијских програма.

Информатор

Стручна пракса

  • Струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Струковни фармацеут (.pdf)
  • Струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Струковни медицински радиолог (.pdf)
  • Струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Струковни нутрициониста дијететичар (.pdf)
  • Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Специјалиста струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Специјалиста струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Специјалиста струковни медицински радиолог (.pdf)