header-new4-blue-1170px.jpg
output_r7t37C.gif
Информатор

Посао

Могућност запошљавања за медицинске сестре у Немачкој

УПИС

konkurs-2021-22.jpg
Конкурс за упис на специјалистичке студије 2021/22

Стручна пракса

  • Струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Струковни фармацеут (.pdf)
  • Струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Струковни медицински радиолог (.pdf)
  • Струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Струковни нутрициониста дијететичар (.pdf)
  • Специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер (.pdf)
  • Специјалиста струковна медицинска сестра (.pdf)
  • Специјалиста струковни физиотерапеут (.pdf)
  • Специјалиста струковни медицински радиолог (.pdf)

Акредитација

Aкредитација

Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“, са седиштем у улици Тошин бунар 7а Земун-Београд, основана је 2006. године Решењем Министарства просвете бр.612-00-344/2005-04  да би садашњи назив добила 2007. године решењем Националног савета за високо образовање Републике Србије бр. 612-00-1170/2006-04 од 03.08.2007. године. Квалитет школе потврђен је у поновљеном процесу акредитације, уверењем Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године

Потврђена поновна акредитација Високе здравствено - санитарне школе струковних студија "Висан"

У поновљеном процесу акредитације, Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије решењем број 612-00-03388/2016-06 од 05.05.2017. године потврдила је да Висока здравствено – санитарна школа струковних студија „Висан“ испуњава све стандарде за акредитацију високошколске установе. 

Aкредитација установе

- акредитована решењем број 612-00-344/2005-04 од 07.02.2006. године основана је Виша здравствено санитарна школа "Висан"
- акредитована решењем број 612-00-1170/2006-04 од 03.08.2007. године школа прераста у Високу здравствено – санитарну школа струковних студија „Висан“
- реакредитована уверењем број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године школа је поново акредитована
реакредитована уверењем број 612-00-03388/2016-06 од 05.05.2017. године потврђена је акредитација школе

Акредитовани студијски програми основних струковних студија

- акредитован решењем број 612-00-1170/2006-04 од 03.08.2007. године

- реакредитован уверењем број 612-00-00151/2012-04 од 23.04.2012. године

- реакредитован уверењем број 612-00-03388/2016-06 од 21.04.2017. године

- акредитован решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

- реакредитован уверењем број 612-00-02301/2014-04 од 22.05.2015. године

- акредитован решењем број 612-00-00135/12/2010-04 од 15.02.2010. године

- сагласност за промену назива  612-00-01893/2011-04 од 20.01.2012. године

- реакредитован уверењем број 612-00-02300/2014-04 од 06.03.2015. године

- на 75. електронској седници КАПК - од 1.и 9.11.2021. године донета је Одлука о акредитацији


- акредитован уверењем број 612-00-00783/2014-04 од 29.08.2014. године

- решење о промени назива 612-00-0589/2017-06 од 18.04.2017. године

- реакредитован уверењем број 612-00-00396/6/2020-03 од 02.02.2021. године

- акредитован уверењем број 612-00-00278/2015-04 од 22.05.2015. године

- акредитован уверењем број 612-00-00128/8/2018-03 од 20.03.2019. године

Акредитовани студијски програми специјалистичких струковних студија

- акредитован уверењем број 612-00-454/2/2008-04 од 28.08.2008. године

- реакредитован уверењем број 612-00-00118/2013-04 од 14.06.2013. године

- реакредитован уверењем број 612-00-00229/10/2018-03 од 17.05.2019. године

- реакредитован Одлуком број 612-00-00229/10/2018-03 од 17.05.2019. године

- акредитован уверењем број 612-00-00118/АУ/2013-04 од 27.09.2013. године

- реакредитован уверењем број 612-00-00230/12/2018-03 од 05.06.2019. године

- акредитован уверењем број 612-00-00232/9/2018-03 од 09.09.2019. године

на 28. електронској седници КАПК - од 23.07.2020. године донета је Одлука о акредитацији
акредитован уверењем број 612-00-00231/14/2018-03 од 18.01.2021. године

Дозволе за рад