header-new4-blue-1170px.jpg

Упис ст

УПИС СТУДЕНАТА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ основних СТРУКОВНИХ студија

УСЛОВИ УПИСА НА ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА:

- општи успех у средњем образовању,

- резултати на квалификационом испиту из предмета Биологија  за смерове Струковни санитарно-еколошки инжењер, Струковни физиотерапеут и Струковна медицинска сестра

- резултати на квалификационом испиту из предмета Хемија за смер Струковни фармацеутски техничар

ПИТАЊА ЗА КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ (ПДФ)

ПИТАЊА ЗА КВАЛИФИКАЦИОНИ ИСПИТ ИЗ ХЕМИЈЕ (ЗА СТРУКОВНОГ ФАРМАЦЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА) (ПДФ)

Потребна документација ЗА ПОЛАГАЊЕ КВАЛИФИКАЦИОНОГ ИСПИТА:

 • Пријава (добија се и попуњава у школи)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверене фотокопије сведочанства
 • Оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој школи
 • Лекарско уверење
 • Уплата тошкова полагања квалификационог испита

Потребна документација ЗА УПИС:

 • 2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм)
 • ШБ20 образац (добија се и попуњава у школи)
 • Уплата трошкова израде индекса

ПРЕЛАЗ СА ДРУГЕ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

Студент који је започео студије на другој високошколској установи здравствене струке (висока медицинска школа, медицински факултет, дефектолошки факултет, ветеринарски факултет, стоматолошки факултет, или други компатибилни факултети из ове области) може се уписати у школу, ако за то испуњавапрописане услове.

Потребна документација:

 • Пријава (добија се и попуњава у школи)
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопијапотврде о упису на високошколску установу
 • Оверена фотокопија потврде о положеним испитима
 • Лекарско уверење
 • Уплата тошкова рада Комисије за признавање испита са друге високошколске установе

Потребна документација ЗА УПИС:

 • 2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм)
 • ШБ20 образац (добија се и попуњава у школи)
 • Уплата трошкова израде индекса

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ специјалистичких СТРУКОВНИХ студија

УСЛОВИ УПИСА НА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

Завршена висока здравствено санитарна школа струковних студија или висока медицинска школа адекватних студијских програма

Потребна документација:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Оверена фотокопија дипломе о завршеној високој школи
 • Лекарско уверење
 • Уплата тошкова рада Комисије за упис на специјалистичке студије

Потребна документација ЗА УПИС:

 • 2 фотографије за индекс (3.5 х 4.5 цм)
 • ШБ20 образац (добија се и попуњава у школи)
 • Уплата трошкова израде индекса